PR

HALKLA İLİŞKİLER TANIMI

1970’li yıllarda Rex Harlow, 65 uzmanın 472 farklı halkla ilişkiler tanımını analiz ederek şu tanımlamaya ulaşmıştır:

“Halkla ilişkiler, bir kuruluşla hedef kitlesi arasındaki karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve işbirliğini oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan, kamu yararına hizmet etmek için yönetimin sorumluluğunu tanımlayan ve vurgulayan, eğilimleri önceden tahmin etmeye yardımcı olmak için bir erken uyarı sistemi gibi hizmette bulunan, değişikliklerden etkin bir biçimde faydalanmak için yönetime yardımcı olan ve başlıca araçları olarak ahlaki iletişim tekniklerini ve araştırmayı kullanan ayrıcalıklı bir yönetim fonksiyonudur.”

En açık ve net haliyle, halkla ilişkiler bir kuruluş ile hedef kitlesi arasındaki iletişim yönetimidir.

HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL FAALİYET ALANLARI

Şirket İçi İletişim: Çalışanlarla iletişimi sağlamak. Şirket içi yazışmalar, öneri kutuları gibi uygulamalar. Şirketler için iletişimde süreklilik, başarıda sonsuzluk demektir.

Kurumsal Halkla İlişkiler: Kurum ya da kuruluşun muhatap olduğu ve olacağı bütün hedef kitleler ile ilişkileri düzenleyerek, bu kitlelerin kuruma karşı olan bilgisizliklerini, bilgiye, ilgisizliklerini ilgiye ve de sempatilerini kurumsal kimliğe dönüştürme çabalarının bütünüdür.

Kurumsal halkla ilişkiler, hedef kitleleriyle iletişim kurarken çift yönlü bir iletişim sürecini kullanmaktadır. Bu çift yönlü iletişimi gerçekleştirmek için iletişim ve medya kanallarını kullanmaktadır. Kurumsal halkla ilişkiler genel olarak kamuoyu oluşturma tekniklerinden yararlanmaktadır.

Medya İlişkileri: Gazete, dergi, radyo, TV ve internet mecralarında faaliyet gösteren yerel, ulusal, uluslar arası veya ticari medya kuruluşlarından gazetecilerle, uzmanlarla, editörlerle iletişimi sağlamak. Basın bültenleri, kayıt dışı basın toplantıları, basın mensupları için düzenlenen etkinlikler.

Kurumlar Arası İletişim:  Tedarikçiler ve perakendeciler gibi kurumlarla iletişim sağlamak. Sergi, sektör etkinlikleri, haber bültenleri hazırlamaktır.

Kamu İşleri: Yerel ve ulusal düzeyde fikir adamlarıyla iletişim kurmak, siyasi ortamı takip etmek. Sunumlar, brifingler, özel buluşmalar, kamuya hitap çalışmaları.

Toplumla İletişim/ Sosyal Sorumluluk: Yöresel halkla, bunların seçtiği temsilcilerle iletişim kurmak. Fuarlar, mektuplar, spor faaliyetleri ve diğer sponsorluklardır.

Yatırımcılarla İlişkiler: Finansal kurumlar ve bireylerle iletişim kurmak. Bildiriler, brifingler, etkinlikler düzenlemek.

Stratejik İletişim: Sorunların analizini yapmak ve kurumsal amaçlara yönelik çözümler geliştirmek. Kurumun saygınlığını arttırmak amacıyla kampanyalar düzenlemek, araştırmalar yapmak.

Çevresel Faktörleri Takip:  Sosyal, siyasi, ekonomik ve teknolojik değişimleri takip etmektir.

Kriz Yönetimi: Halkla ilişkilerin bilgi toplama, bilgilendirme, kurum imajı oluşturma ve koruma, hedef kitlelerle iletişim sağlama, hedef kitlelerin beklentileri ile kurum performansını aynı çizgiye
getirme, sonuçları değerlendirme gibi temel işlevleri kriz dönemlerinde de kendini göstermektedir.
Karşılaşılması olası fakat hoş olmayan durumların önlenmesini ya da en az zararla atlatılabilmesini
sağlamak amacıyla yürürlüğe girmesi beklenilen kriz yönetimi, kuruluşun politikasını etkileyen bir
yönetim görevi olması ve iletişimini belirleyici özellik taşıması sebebiyle halkla ilişkilere büyük
ölçüde ihtiyaç duymaktadır.

Metin Yazımı: Farklı kitlelere uygun yazılı iletişimi sağlamaktır.

Yayım İdaresi: Yayım sürecini takip, bu alanda yeni teknolojilerin kullanılması.

Etkinlik Yönetimi- Fuarlar: Etkinlik ve fuarlar düzenlemektir.


HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM

Jefkins, reklam faaliyetinden önce yapılan bir halkla ilişkiler faaliyetinin, hizmet veya ürün hakkında daha fazla anlayış oluşturacağı ve bilgi vereceği için, halkla ilişkiler faaliyetinden sonra reklamcılık uygulamasının yapılmasının başarıyı daha da artıracağını ileri sürmektedir.